วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ฟาร์มเห็ด พัทยา เราใช้จุลินทรีย์

ฟาร์มเห็ด พัทยา เราใช้จุลินทรีย์ เป็นตัวยับยังการเจริญเติบโตของ รา ไร หนอน ในเห็ดต่างๆ ซึ่งจะใช้การป้องกันมากกว่าการกำจัด เราจะฉีด อาทิตย์ ล่ะครั้ง จุลินทรีย์ มี 3ประการได้แก่ พลายแก้ว ไมโตฟากัส บีที 3 ตัวนี้ช่วยให้คุณป้องกัน ศัตรูพืชที่ได้ผล และทำให้คุณได้ผลผลิดมากมาย สิ่งที่ตามมาคือกำไร อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ฟาร์มเห็ด พัทยา 080-0529101
ฟาร์มเห็ด เรา เป็นฟาร์มเห็ด ปลอดสารพิษ เราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ที่ ฟาร์ม เราจะเน้นใช้ จำพวกจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อาทิ บาซิลลัสพลายแก้ว บาซิลลัสไมโตฟากัส และ เชื้อบีทีชีวภาพ

บาซิลลัส พลายแก้ว จุลินทรีย์ ปฏิัปักษ์กลุ่มแบคทีเรียบาซิลลัส ซับติลิส ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันกำจัดเชื้อราที่สำัคัญในประเทศไทย เช่น โรคกรากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่า (แอนแทรกโนส) ฯลฯ

บาซิลลัสไมโตฟากัส เป็น ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับติลิส ที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดไรศัตรูเห็ด โดยเฉพาะไรไข่ปลา ซึ่งเป็นปัญหาในธุรกิจการเพาะเห็ดเพื่อการค้าปัจจุบั
เชื้อบีทีชีวภาพ เป็น จุลินทรีย์ที่ทำลายหนอนหนังเหนียว , หนอนใบ, หนอนคืบ, หนอนกระทู้ กำจัดหนอนวัยอ่อน ใช้วิธีการเพาะขยายเชื้อ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ฉีดพ่นในแปลงผััก สวนไม้ผล ไม่มีสารพิษตกต้าง ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ และผู้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น